Moonlight hanging Lamp

You are here

Moonlight hanging Lamp

Product Code: 
DLAT**

Mô tả

  • It can be hung on hooks directly into the ceiling or ceiling
  • Lamps for light directly
  • Use good lighting and a bar table, interior decoration.
  • E37 Compact lamp shade common installation capacity from 11W to 75W

Specifications: 
  • Có thể treo vào móc trần hoặc trực tiếp vào trần
  • Đèn cho ánh sáng trực tiếp
  • Sử dụng tốt cho chiếu sáng bàn và quầy bar, trang trí nội thất.
  • Đèn lắp bóng Compact E37 thông dụng công suất từ 11W đến 75W
Classify: 

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department

Responsible: Ms Vu Thanh Nga
Email: nga.pxk@lioa.com.vn
Mobile / Viber / Whatsapp: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488

Wholesale Distributor

North of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Anh Vu
    email: pcu@lioa.com.vn

South of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Thanh
    email: pcu.miennam@lioa.com.vn

Middle of Viet Nam
    Responsible: Mr Le The Đong
    email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Retail Department 
   Responsible: Mr Le The Đong
   email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Project Department

Wire & Cable
Responsible: Ms Hoang Le Minh
Email: hoang_le.minh@lioa.com.vn
Mobile: +84 944 790 439 Tel: +84 221 3985321

Responsible: Mr Henry Nhạc
Email: nhac-henry@lioa.com.vn

Mobile: +84 904 208 804 Tel: +84 24 66 728 827

All other products (Power transformer; Switches & Lighting…)
Responsible: Mr Lê Mạnh Cường
Email: cuong.pda@lioa.com.vn
Mobile: +84 903450338 Tel: +84 243 6440701