3 phase power transformer oil-filled type

You are here

3 phase power transformer oil-filled type

Product Code: 
3D30**********

Mô tả

 • FEATURED:
 • The core of the transformer is made of silicon steel sheets are more oriented high quality staff.
 • Silic steel after being cut tape will be wrapped together with Wondcore technology - technology breakthrough of LiOA.
 • With this technology the steel sheets are squeezed create minimal air gap, no splicing as conventional transformers.
 • So the outstanding features of the transformer no-load loss is LiOA low weight, low noise and solid structure.
 • Technology wrap directly on the steel core wire, insulation paper DDP, performance transformer LiOA help achieve maximum.

Specifications: 
 • ĐẶC ĐIỂM:
 • Lõi từ của Biến áp được chế tạo bằng những lá thép Silic có nhiều cán định hướng chất lượng cao.
 • Thép Silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Wondcore - công nghệ mang tính đột phá của LiOA.
 • Với công nghệ này các lá thép được ép chặt tạo ra các khe hở không khí nhỏ nhất, không nối ghép như các loại biến áp thông thường.
 • Vì vậy điểm vượt trội của Biến áp LiOA là tổn hao không tải thấp, giảm trọng lượng, độ ồn thấp và kết cấu vững chắc.
 • Công nghệ quấn dây trực tiếp trên lõi thép, lớp cách điện dùng giấy DDP, giúp hiệu suất biến áp LiOA đạt mức tối đa.
Classify: 

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department

Responsible: Ms Vu Thanh Nga
Email: nga.pxk@lioa.com.vn
Mobile / Viber / Whatsapp: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488

Wholesale Distributor

North of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Anh Vu
    email: pcu@lioa.com.vn

South of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Thanh
    email: pcu.miennam@lioa.com.vn

Middle of Viet Nam
    Responsible: Mr Le The Đong
    email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Retail Department 
   Responsible: Mr Le The Đong
   email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Project Department

Wire & Cable
Responsible: Ms Hoang Le Minh
Email: hoang_le.minh@lioa.com.vn
Mobile: +84 944 790 439 Tel: +84 221 3985321

Responsible: Mr Henry Nhạc
Email: nhac-henry@lioa.com.vn

Mobile: +84 904 208 804 Tel: +84 24 66 728 827

Lighting
Responsible: Mr Tong Duy Anh
Email: anhtong@lioa.com.vn
Mobile: +84 946346023

All other products (Power transformer; Switches…)
Responsible: Mr Lê Mạnh Cường
Email: cuong.pda@lioa.com.vn
Mobile: +84 903450338 Tel: +84 243 6440701