Anti-electric shock equipment

You are here

Anti-electric shock equipment

Product Code: 
Mã sản phẩm - CG

Mô tả

  • Electronic circuits and 16A power relays are mounted at the beginning of the plug to detect the leakage current is 15mA cut off power supply to the socket.
  • Ensure absolute safety

Specifications: 
  • Mạch điện tử và rơ le công suất 16A được gắn ngay đầu phích cắm để phát hiện dòng rò quá 15mA thì cắt nguồn điện cấp cho các ổ cắm.
  • Đảm bảo an toàn tuyệt đối
Classify: 

1 loại

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department

Responsible: Ms Vu Thanh Nga
Email: nga.pxk@lioa.com.vn
Mobile / Viber / Whatsapp: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488