Ổ cắm kéo dài phổ thông – Công suất tối đa 1000W/250V

You are here