Ổ cắm kéo dài phổ thông, có bảo vệ quá tải bằng CB – Công suất tối đa 2200W/250V

You are here