Chúc tết xuân Kỷ Hợi của Phó TGĐ Nguyễn Tiến Công gửi toàn thể CBCNV Công ty LiOA

Xuân này hơn hẳn những xuân qua 

Sản phẩm làm ra đến mọi nhà

Các xưởng đồng lòng thi sản xuất

Thị trường, doanh số vượt năm qua

Xuất khẩu châu Âu xuyên Á, Mỹ... 

Lung linh phủ sóng khắp Sơn Hà

Kỷ Hợi khoẻ vui nhiều thắng lớn

Cùng nhau xây dựng Tổng LiOA!