APTOMAT 3 pole

You are here

APTOMAT 3 pole

Product Code: 
SE

Mô tả

Uses: Protection against circuit overload and short circuit 

Specifications : 

 • According to IEC 61 008
 • Rated current: 6-63A
 • Field nominal 30mA residual impact
 • Rated voltage: 240V AC
 • Pole width: 17.5mm

Specifications: 

Công dụng : Bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch 

Thông số kĩ thuật : 

 • Theo tiêu chuẩn IEC 60898
 • Dòng định mức : 6A - 100A 
 • Điện áp định mức : 230V/400V
 • Dòng cắt ( IEC898) 4,5kA - 6kA - 10kA 
 • Đặc tính ngắt : loại C 
 • Bề rộng cực : 17.5mm 
Classify: 

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department

Responsible: Ms Vu Thanh Nga
email: nga.pxk@lioa.com.vn
skype: vuthanhnga.lioa
Mobile: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488

Wholesale Distributor

North of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Anh Vu
    email: pcu@lioa.com.vn

South of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Thanh
    email: pcu.miennam@lioa.com.vn

Center of Viet Nam
    Responsible: Mr Le The Đong
    email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Retail Department 
   Responsible: Mr Le The Đong
   email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Project Department

Wire & Cable
Responsible: Ms Hoang Le Minh
Email: hoang_le.minh@lioa.com.vn
Mobile: +84 944 790 439 Tel: +84 221 3985321

Responsible: Mr Henry Nhạc
Email: nhac-henry@lioa.com.vn

Mobile: +84 904 208 804 Tel: +84 24 66 728 827

All other products (Power transformer; Switches & Lighting…)
Responsible: Mr Lê Mạnh Cường
Email: cuong.pda@lioa.com.vn
Mobile: +84 903450338 Tel: +84 243 6440701