Magg Lights

You are here

Magg Lights

Product Code: 
MAGG

Mô tả

  • Use Compact ball
  • Wattage 13W to 22W ball from
  • Do not use incandescent bulbs
  • Luminaire has a fully equipped. Do not include light.

Specifications: 
  • Sử dụng bóng Compact
  • Công suất bòng từ 13W đến 22W
  • Không sử dụng bóng sợi đốt
  • Bộ đèn đã đầy đủ thiết bị. Không bao gồm bóng.
Classify: 

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department

Responsible: Ms Vu Thanh Nga
Email: nga.pxk@lioa.com.vn
Mobile / Viber / Whatsapp: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488

Wholesale Distributor

North of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Anh Vu
    email: pcu@lioa.com.vn

South of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Thanh
    email: pcu.miennam@lioa.com.vn

Center of Viet Nam
    Responsible: Mr Le The Đong
    email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Retail Department 
   Responsible: Mr Le The Đong
   email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Project Department

Wire & Cable
Responsible: Ms Hoang Le Minh
Email: hoang_le.minh@lioa.com.vn
Mobile: +84 944 790 439 Tel: +84 221 3985321

Responsible: Mr Henry Nhạc
Email: nhac-henry@lioa.com.vn

Mobile: +84 904 208 804 Tel: +84 24 66 728 827

All other products (Power transformer; Switches & Lighting…)
Responsible: Mr Lê Mạnh Cường
Email: cuong.pda@lioa.com.vn
Mobile: +84 903450338 Tel: +84 243 6440701