Step voltage regulator 22+- 4x5/0.4kV

You are here

Step voltage regulator 22+- 4x5/0.4kV

Product Code: 
3******22*

Mô tả

 •  LiOA step voltage regulator maintain grid stability by increasing the voltage is decreased during transmission.
 • LiOA step voltage regulator regulates medium voltage line to ensure stabilization of medium voltage to every remote areas
 • This outstanding features of LiOA Step voltage regulator on which we  can reduce:
  • The reality of the constant voltage change.
  • Power losses due to pressure drop during transmission.
  • Hits breaker for voltage regulation.
  • The cost of the electricity transmission network operator

Specifications: 
 • Máy điều áp LiOA duy trì sự ổn định của lưới điện thông qua việc nâng lại điện áp bị sụt giảm trong quá trình truyền tải điện.
 • Máy điều áp LiOA điều chỉnh điện áp ngay trên mạng lưới trung thế đảm bảo điện áp trung thế trên từng vùng ổn định.
 • Nhờ đặc tính trên của máy điều áp LiOA mà chúng ta giảm được:
  • Thực trạng về điện áp liên tục thay đổi.
  • Tổn hao điện năng do sụt áp trong quá trình truyền tải điện.
  • Số lần ngắt điện để chỉnh điện áp.
  • Chi phí vận hành mạng truyền tải điện
Classify: 

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department
Responsible: Ms Vu Thanh Nga
email: nga.pxk@lioa.com.vn
skype: vuthanhnga.lioa
Mobile: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488

Wholesale Distributor

North of Viet Nam
    Responsible: Mr Đang Huy Bao
    email: pcu@lioa.com.vn

South of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Thanh
    email: pcu.miennam@lioa.com.vn

Center of Viet Nam
    Responsible: Mr Le The Đong
    email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Retail Department 
   Responsible: Mr Le The Đong
   email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Project Department

Wire & Cable
Responsible: Ms Hoang Le Minh
Email: hoang_le.minh@lioa.com.vn
Mobile: +84 944 790 439 Tel: +84 221 3985321

Responsible: Mr Henry Nhạc
Email: nhac-henry@lioa.com.vn

Mobile: +84 904 208 804 Tel: +84 24 66 728 827

All other products (Power transformer; Switches & Lighting…)
Responsible: Mr Lê Mạnh Cường
Email: cuong.pda@lioa.com.vn
Mobile: +84 903450338 Tel: +84 243 6440701