Ổ cắm kéo dài phổ thông 5 ổ đen không công tắc

You are here

Ổ cắm kéo dài phổ thông 5 ổ đen không công tắc

Mô tả

  • Công suất tối đa 1000W / 250V~
  • Có phân biệt ổ cắm PHI4 và PHI5 để nâng cao tuổi thọ, tránh hỏng.

Specifications: 

Classify: 

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department

Responsible: Ms Vu Thanh Nga
Email: nga.pxk@lioa.com.vn
Mobile / Viber / Whatsapp: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488

Wholesale Distributor

North of Viet Nam
    Responsible: Mr Le Trong Hung
    email: hung.le@lioa.com.vn

South of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Van Cuong
    email: :cuong.nguyenvan@lioa.com.vn

Project Department

Wire & Cable
Responsible: Ms Hoang Le Minh
Email: hoang_le.minh@lioa.com.vn
Mobile: +84 944 790 439 Tel: +84 221 3985321

Lighting
Responsible: Mr Tong Duy Anh
Email: anhtong@lioa.com.vn
Mobile: +84 946346023